Srpen 2013

Psychologie cynismu

4. srpna 2013 v 19:00 | Daniel Hloušek |  Články

Psychologie cynismu


V roce 2009 z provedené psychologické studie zkoumající vliv cynismu na zdraví vyplynulo, že z devadesáti sedmi tisíc žen, byla větší úmrtnost u cynických žen. Biologové Christoph Adami a Arend Hintze zjistili, že evoluce upřednostňuje spolupráci a velkorysost před sebestředností a vědci poukazují na fakt, že v experimentu vyslýchaných podezřelých by se teoreticky do vězení dostali na kratší dobu ti, kteří spolupracují a neinformují vyšetřovatele. Jaká je psychologie cynismu?

Cynický plyšák


Podle anglického filosofa, Johna Locka, je dětská mysl při narození "tabula rasa", neboli nepopsaná deska, která se zaplní životními zkušenostmi. Podobnou teorii zastával také filosof, Jean Jacques Rousseau, který ale tvrdil, že každé dítě se rodí s individuálními vlastnostmi, jenž jsou potřeba ve správnou chvíli rozvíjet. Na Yale University v Infant Cognition Center už dlouhá léta zkoumají vnímání dětí a v nedávné době zveřejnili výsledky. V prvním výzkumu se plyšák snaží dostat do zavřené krabice s hračkou. V první verzi jedna z plyšových hraček mu krabici pomůže otevřít, kdežto v druhé variantě mu krabici zavře. Dítě si pak mohlo vybrat jednu plyšovou hračku a přes tři čtvrtiny dětí si vybralo hodnou hračku, což svědčí o tom, že již ve třech měsících má dítě rozeznávací schopnosti, co je dobré a co špatné. Ale i přes to budoucí chování můžeme do jisté míry ovlivnit.

Sigmund Freud přišel se svéráznou teorií zaměřující se na libido. Lidská psychika se udržuje na relativně normální použitelné úrovni v momentě, kdy máme dostatek energie, které se zbavujeme. Například podle vědců poškrabání svědícího kotníku je stejně uspokojivé, jako sex. A tady začíná něco, v čem mnozí viděli Freuda jako sexuálně nevyužitého jedince, který nedělal nic jiného, než se zbavoval veškeré své psychické energie (a třeba se jen hodiny škrábal na kotníku), protože dle něj jsou zdroje psychické energie pudy, mezi které patří zejména sex. Zřejmě už méně vědců po tomto nebylo schopno rozumět textu dál, a tak opomíjeli jeho základní informaci, že právě v dětství se formuje naše povaha. Podle Freuda úchylky a vady vznikají v momentě, kdy v dětství se fixuje a zveličuje jistá věc a tím dochází k neúplnému rozvinutí. Ve svém díle Studie o hysterii popsal skrze dvouvrstvou psychiku vědomí a nevědomí. Situace, které jsou nepřijatelné pro vědomí, jsou vytěsňovány do nevědomí, což se pak projevuje zejména ve fantazii a chování. Pokud bylo dítě zneužíváno, projeví se to sny, kde jej svádí některý z jeho rodičů. Tento efekt lze převést i do méně závažných problémů, jako je například cynismus.

Nedostatečné odměny


Vědci zkoumali Freudovu myšlenku o slastech, jejichž zdrojem jsou výše zmíněné pudy. Došli k systému odměny v mozku. Tento systém patří mezi starší mozkovou vrstvu v jeho struktuře a slouží k regulaci dějů, které jsou pro naše přežití velice důležité. Mimo sex jsou to právě mezilidské vztahy, které člověka odměňují a drží potřebnou hladinu pocitu štěstí. Automaticky přikládáme k podmětům priority a kvalitu libosti. Jestliže v dětství muž neměl otce, podle Oidipovského komplexu neměl žádnou konkurenci, a proto v dospělosti podléhá různým problémům ve vztazích (ženám - je příliš submisivní). Do jistého věku (a naštěstí, že si to nepamatujeme), toužíme po sexu s rodičem opačného pohlaví (u slečen se jedná o Elektřin komplex). V našem ukázkovém případě otec, je přirozeným nepřítelem, kterého se snažíme zbavit. Tímto vzniká přirozené vnímání konkurence a vyvíjení sexuality. V momentě, kdy ale ani matka neprojevuje přílišné city, v dospělosti podle Freuda se libido tohoto člověka zaměřuje na své já a často podléhá narcismu.

Narcismus inklinuje k cynismu, protože středem zájmu není okolí, nýbrž samotný člověk. Rozdíl mezi zlým a cynickým člověkem je, že zlý člověk má zafixovanou jako dostatečnou odměnu něco, co v očích ostatních je stejně příjemné, jako třímístné číslo na váze. Cynický člověk se snaží odhánět své okolí, protože se bojí, že by jej někdo mohl mít rád. Jedná se o formu strachu, jako je třeba strach ze tmy. V dětství nás mohli někteří strašit, že někam nemůžeme chodit a aby se opravdu ujistili, že tam nepůjdeme, použili historku o tom, že tam něco je a pokusí se nás to zabít. Tito lidé s Hitchcockovským syndromem mohou v dětech zafixovat strach, který se může interpretovat třeba do zmíněné tmy a všeobecně je to strach z neznámého.

Cynismus se projevuje hlavně u mužů, protože oproti ženám nemají takovou potřebu si povídat s rodiči o vtazích a v momentě, kdy nastává nějaký problém, se snaží situaci překlenout sami. Často vzniká emocionální poranění a vzniká úzkostná nejistota, což nazýváme primární narcismus, který se projevuje stále zvětšujícími problémy navázat hlubší vztah, ať už přátelský, nebo partnerský a častěji vyhledávají a nahrazují sociální odměny, umělými odměnami skrze drogy, mezi které patří nejčastěji alkohol.

Citlivý cynik není oxymóron


Nebereme-li v potaz nějakou endokrinologickou nebo duševní nemoc, cynici jsou podstatě těmi nejcitlivějšími lidmi vůbec, a proto se bojí všeho, co neznají a kde by mohli neuspět. Je to dáno zejména tím, že v průměru dosahují vyšší inteligence, jdou si přímo za svými sny a stojí si za svými názory tak pevně, že někteří se pro dobro všech raději přikloní na jejich stranu. Mají velice dobře rozvinutou empatii, a i když se tomu po odpovědi: "Nějaké vědecké studie poukazují na fakt, že údajně právě ženy jsou lepší řidičky. No, ne každé studii musíme nutně věřit." nedá moc věřit, cynici jsou právě ti, kteří dokážou nejlépe odhadnout druhé. A to ještě v cynických mezích jde o eufemizmus. Cynismus je do jisté míry pasivita a beznaděj, která ale podle ekonomických průzkumů zvyšuje zisk svou průbojností. Náš vnitřní kritický systém (superego) s každou špatnou zkušeností zvyšuje hladinu agrese.

Dalším důvodem je, proč jsou mnozí cyničtí, že mají zafixované čekání na podstatu věci, jako něco nefunkčního a nudného. Příkladem jsou vztahy, kde protějšek vše řešil nepřímo a často to nevycházelo. Cynici touží po jednání na rovinu, protože předešlé neúspěchy v takovém jednání berou na sebe. Tito lidé oproti zlým berou chyby součástí svého jednání a to je jeden z dalších důvodů, proč odhánějí druhé. Když se spletou a udělají chybu, nechtějí, aby to někdo rozebíral. Nebudou-li mít nikoho v okolí, nebude nikdo, kdo by to s nimi rozebíral, což je další charakteristická vlastnost. Svěřují se sami jen těm, ve kterých vidí opravdové přátele, ale podle studií jen minimum cyniků končí svůj život sebevraždou - není to o tom, jak se kdo vyspí, ale kdo co prožije. Vedle toho ale cynici mívají nejlepší vztahy vůbec. Jsou to ale ta přátelství a vztahy, které najednou končí, najednou v nejistotě couvnou, nebo začnou kolem sebe kopat. Cyničtí muži u žen dráždí nejpodstatnější jednu ze tří nejpodstatnějších fází, a to chtíč. Na rozdíl od druhých vyvolávají v ženách dojem nedostupnosti, ale zároveň když promluví, ukážou, že dokáží být milí a postarat se o ně. V přátelské rovině se tito lidé velice bojí, že by o druhého přišli, proto neberou přátelství, jako něco normálního a pořád se snaží jej vylepšovat, nenechají ho upadnout v zapomnění a pasivitu, i když preventivně někdy dělají dusno. Považujete se za cynika a jaký je podle vás život s cynikem?