Září 2013

Psychologie sexuálního vývoje

22. září 2013 v 19:00 | Daniel Hloušek |  Články

Psychologie sexuálního vývoje


Švýcarský neurolog a dětský psycholog, Édouard Claparède, řekl o emocích, že se objevují v okamžiku, kdy se z jakéhokoli důvodu nemůžeme přizpůsobit. Charles Darwin zjistil, že existují různé výrazy tváře, které odpovídají základním emočním stavům. Stejně jako biologové v tomto viděl nenaučenou součást naší evoluční výbavy na rozdíl od Sigmunda Freuda, který jako jeden z prvních odvážně popsal vývoj lidské osobnosti a sexuality na základě výchovy a vzpomínek. Jaká je psychologie sexuálního vývoje?

Sny pana Freuda


Mnozí psychologové registrují, že jejich pacienti mluví o snech, v kterých se cítí ohroženi a v nebezpečí. Pravda je ale taková, že evoluční psychologie popisuje pravý opak. Carl Jung nesouhlasil s Freudovou snovou teorií o symbolice snů a zlomyslně ukrytém smyslu, který je našemu vědomí odpírán, což je vzhledem k častému sexistickému podtextu smutná nevědomost. Shodli se ale na tom, že sny jsou nepostradatelnou součástí člověka. Podle evoluční psychologie nelze sice s jistotou tvrdit, že nás sny přizpůsobují na okolní prostředí a tím nám pomáhají přežít a vyvíjet se, ale v mnoha případech se jedná o sny, které se týkají pozitivních událostí, zejména sexuálního uspokojení. Freud zastával názor, že sny jsou královskou cestou do duše, a na základě toho zjistil, že osobnost se velice ovlivňuje sexuálním vývojem - za vším hledej sex. Asi proto měl Freud více pacientů, než Jung, který věřil v zažité archetypy (pravzor - hrdina). Kdo by chtěl mít sny plné rytířů a poblázněných Don Quijoteů.

Jak z dítěte udělat prase nebo cynika - orální fáze


Freud popsal pět základních vývojových fází. Přechod mezi stádii a samotná stádia v nás zanechávají stopy, které se později dostávají do konfliktu a kompromisů s motivy, pudy a potřebami. Orální fáze je první fází, která trvá od narození až do roku a půl, i když u mnoha mužů by se mohlo zdát, že se jí zcela nezbavili, protože hlavním tématem je jídlo. Erotogenní oblastí jsou ústa, rty a jazyk. Děti, které byly v tomto období odstaveny od prsu příliš brzy nebo pozdě, prožily orální deprivaci. Ta se v dospělosti nejspíše projeví, protože opět na scénu přichází mnoho orálních činností, jako je mluvení, kousání, líbání, pití, kouření nebo samotné jídlo. Orální deprivista používá ústa jako nástroj trestu, protože kousání je známka jisté agrese, bývá sarkastický a trápí méně duševně vyspělé, kteří se angažují v hlubokomyslných nesmyslech. Proto si vybírá orální povolání, jako je například právník nebo zubař, kde je největším projevem lidskosti, když se na vás po hodině mučení usměje a řekne, že se těší na další pro něj zábavnou sešlost. Jak je vidět, většina našich zubařů v tomto orálním období prso snad ani neviděla. U některých se setkáváme s vybíravostí u jídel, nebo se stávají abstinenty. U jiných zase jak trestají propisky a tužky, nebo nehty svým kousáním. Abnormality v jejich povahách směřují k pesimismu, pasivitě, podezřívavosti, zášti, nebo sebepodceňování. Rádi přijímají, ale neradi dávají.

Naopak u orálních optimistů vidíme fixaci na kouření a více se soustředí na dechové nástroje, méně už hrají na bicí nebo na smyčcové. Rozhodně by se nedalo o nich tvrdit, že jsou abstinenti, nebo se příliš nezajímají o jídlo. Ledničku svými návštěvami poctí obvykle častěji, než kdokoli jiný. Milují hlavně víno a na těchto výletech k ledničce očekávají teplá, krémová, málo výrazná jídla. U orálních optimistů se může problém v orálním stádiu projevit v přílišném optimismu, manipulativnosti, k obdivování a domýšlivosti, nebo k přehnané důvěřivosti.

Jak z dítěte udělat sadistu - anální fáze


V anální fázi, která je mezi první až třetím rokem, nastávají konflikty s hygienickými návyky. Dítě brzy po pár hygienických omylech a experimentech zjistí, že má v rukou moc, může své rodiče potěšit nebo značně frustrovat vyměšováním podle svého přání. Podle Freuda je tato fáze spojena s rozvojem nenávistného a sadistického nutkavého chování. Pokud dítě zadržovalo potřebu, v dospělosti to vede k výrazné šetrnosti a pořádkumilovnosti, nebo zarputilosti. Je to takový menší svět úředníků, protože se také u těchto dětí objevuje zlost, puntičkářství a stále něco zbytečně řeší. Kdežto u análně vyměšujících je hlavním projevem velkorysost, ale také nepořádnost a žijí ve zmatku.

V této fázi se vyvíjí superego, které se zezačátku zrcadlí od vlivu dospělých a později signalizuje intenzivní rozvoj ega jakožto známku vzdoru. Proto v tomto období často vzniká touha po přijetí, nebo po osamostatnění se a nenechají si rozmluvit své názory, přece vše umí nejlépe a je marné jim to rozmlouvat, jelikož jsou tvrdohlaví. To se projevuje ve vztazích, které jsou pak sadomasochistické, dává najevo, kdo je "nad" a kdo "pod", je nemyslitelné změnit polohu, protože má potřebu kontrolovat a řídit druhé. Sem tam dítě ztrestá nějakou hračku nebo povlečení, ale rodiče nevychovají dalšího Fritzla, kterému přišlo divné a jako znak extrémizmu, vychovávat rodinu v domě.

Začátek soubojů kdo ho má větš… - falická fáze


Toto období trvá od čtyř až do pěti let. Děti si začínají uvědomovat, že to, čím čůrají, nebude zase tak marná a účelně nudná věc, jak si myslely. Chlapci berou svůj penis jako cenný majetek a mají potřebu ukazovat, že disponují penisem, který jim dívky zatím závidí. Jestliže ale chlapec najde přílišné zalíbení ve svém pohlavním údu, nastává rozvíjení exhibicionismu, nebo homosexuality. Malý chlapec podle Freuda prožívá nevědomou hlubokou lásku k matce, jelikož ale žádná společnost nepřijímá incest za zcela normální chování, rozvíjí se u dítěte kastrační komplex. Chlapec má strach, že otec potrestá jeho žárlivost kastrací. Obavy ze ztráty penisu jsou silnější, než sexuální pud, a tím se chování neutralizuje. Avšak při nedostatečném vyřešení tohoto konfliktu může nastat rozvoj cudnosti nebo promiskuity a vymete více hotelových pokojů, než kdejaký kufr.

Ješitní a bezohlední muži zřejmě také v dětství se nedokázali smířit s Oidipovským komplexem a obvykle za to může fixace na rodiče nebo časté zaobírání se minulostí. Také v této vývojové fázi se formuje odvaha, hrdost nebo také nesmělost a pochyby. Pokud se to úplně zvrtne, člověk v dospělosti začne být izolovaný, upadat do smutku a cítit sebenenávist a ponížení. S tím se také spojuje nevýraznost a ostýchavost. V této fázi se můžeme setkat s vtištěním, které ale hlavně můžeme vidět u zvířat. Opuštěné zvíře, o které se začne starat jiný živočišný druh, po čase získává stejné priority a preference, jaké má druh, který jej vychovává. Proto si vybírá partnera v jiném druhu, u lidí se to projevuje nákloností k osobám, které nám připomínají rodiče opačného pohlaví.

Po falické fázi následuje latentní fáze, kdy se víceméně zájem dítěte vrací na učení se nových věcí a jeho libido se nijak výrazně nevyvíjí. Po této fázi většinou kolem dvanáctého roku začíná genitální fáze, která navazuje na falickou. Už jednou provždy hlavním zájmem jsou genitálie druhých a v tomto období také člověk po psychické stránce dozrává.

Patříte mezi lidi, které prošli těmito fázemi dobře, nebo ne?