Psychologie snů

14. února 2016 v 19:00 | Daniel Hloušek |  Články

Psychologie snů


Přestože 8 procent žen a 15 procent mužů tvrdí, že sny nemají, tak průměrně se nám za jednu noc zdá okolo 8 až 10 snů. Spánku vděčíme za dobrou náladu, za dlouhodobou a funkční paměť, za lepší soustředění a mnoho dalších věcí. V případě spánkové deprivace se přejídáme, propadáme v depresi a naše paměť přestává pracovat. Jaká je psychologie spánku?Jak vznikají sny


Podle psychodynamických teorií jsou sny interpretací našich podvědomých tužeb, ale především jsou to vzpomínky a zkušenosti a reakce na vnější podměty. Třeba podle Sigmunda Freuda je pád ve snu reakcí na to, že naše hlava vzhledem k tělu je v nepřirozené poloze a došlo k pnutí kůže - například, když nám padá. Z pohledu vědců převládá spíše názor, že funkce snů je uspořádání myšlenek a jejich uložení bez nějakého skrytého smyslu. Podle neurologických pokusů vědci zjistili, že během spánku se aktivují stejná centra v mozku, jako během učení, tudíž panuje mezi mnoha vědci názor, že sny jsou psychickým nástrojem.

Z pohledu neurologie sny nemají žádný psychologický význam, nýbrž se jedná o základní regenerační procesy. NREM fáze fyzicky regeneruje, zpracovává procedurální paměť (paměť pro úkony a dovednosti), určuje vhodné podmínky pro syntézu základních proteinů. Při REM fázi, která nastává asi po devadesáti minutách, začne člověk těžce a hluboce dýchat. Srdeční frekvence se dostává na stejné hodnoty, jako je tomu u bdělého stavu, proto je také těžší probudit spícího, než v jiných spánkových fázích. V této čtvrté spánkové fázi se biochemické pochody těla vyznačují, jako v naprostém bezvědomí.

V REM fázi se nám zdá nejvíce snů, a také si je nejlépe pamatujeme. Proto, když se náhle probudíme, si mnohdy pamatujeme sny. Během REM spánku se nevyplavují neurotransmitery stojící za dobrou náladou a alergickými reakcemi, noradrenalin, serotonin a histamin. Ovšem hladina mužského hormonu testosteronu se zvyšuje, a obvykle během první REM fáze často dochází k vzrušení a k erekci u mužů, u žen dochází zase díky estrogenu k tuhnutí bradavek a k vaginálnímu stimulování.

Jaký je jejich účel


Podle mnohých vědců jsou sny pozůstatkem evoluce. Sny a zvířecí obrana před predátory jsou si totiž velmi podobné a v některých ohledech i shodné. Aby zvíře přežilo, pomocí reflexu upadne do stavu jevící se smrti. To predátora odradí, tím často zvíře přežije a podle vědců je tento jev předchůdcem spánku a snění. Podle finského psychologa Antti Revonsuo se sny vyvinuly pro simulaci ohrožení. Podle Freuda za vším máme hledat sex, i v tomto směru to platí. Aby mohlo dojít ke zdárné reprodukci, musíme přežít. Abychom přežili, musíme se umět vypořádat s životu nebezpečnými situacemi, které si uvědomujeme ve snech a nacvičujeme jejich možná řešení. Proto se ve snech setkáváme s daleko větším množstvím nebezpečných situací, než ve skutečnosti, kdy je podvědomě překonáváme.

V roce 2001 přišli vědci s teorií, že sny mají posílit sémantickou paměť - to jsou všeobecné znalosti získané během života prolínající se s kulturou. Pro srovnání, epizodická paměť naopak ukládá konkrétní vzpomínky, třeba kvůli sémantické paměti víme, jak vypadá kočka, a díky epizodické si zase vzpomeneme na nějakou vzpomínku s kočkou. Během spánku se obě paměti spojují, a mozek se snaží propojit k sobě vzdálené informace, které však mají něco společného. Pokud to nejde, nebo informace je neúplná, je vytlačena. Pokud jde vše tak, jak má, informace je protlačena hluboko do paměti, což částečně podporuje Freudovu teorii o snech.

Podle Deirdrera Barretta ve snech řešíme matematické, ekonomické nebo i umělecké problémy. Příbuznou teorií od Marka Blechnera je, že sny jsou náhodné nápady, které jsou myslí vyhodnocené jako zbytečné, nebo naopak jsou ponechány s atributem hodnotné. Dokonce je to tak rozsáhlé, že mohou vznikat i hudební kompozice nebo vědecké teorie.

Naši předci získali možnost snít během spánku i proto, že stresový hormon kortizol ovlivňuje funkčnost hippokampu. Kortizol totiž může za správné konsolidování pamětí. Konsolidování mění nově uloženou informaci v paměti, která je ale stále labilní, tak, aby byla stabilně dlouhodobá a imunní vůči poškození - navíc zahrnuje syntézu nových proteinů a genovou expresi. Příliš mnoho kortizolu vede k hippokampu-neocortical interakcím, což vede k pozastavení konsolidování paměti, nebo k jejich roztříštěnosti a bizarnosti. Proto se lidem ve stresu zdají šílené a nelogické sny. Jelikož naši předci byli vystaveni daleko četněji a dlouhodoběji stresu, vznikl tento mechanismus.

A co je zásadní, kvůli tomuto mechanismu si nepamatujeme nebo zkresleně pamatujeme traumatické události. Trauma je totiž vyvolané hned několika centry v mozku, a ve spánku jejich funkční spojení vykazuje daleko menší vážnost a emočnost, což způsobí menší zdravotní a emocionální dopady, a tudíž díky tomuto mechanismu se nám traumatické informace promítají ve snech. Lidé trpícími depresemi mají drastičtější průběh REM, a také více spí - antidepresiva řeší onu REM nerovnováhu. Proto je teorie o funkčnosti snů jako ukládání paměti a jejich částečné vytřídění asi nejpopulárnější.

Co se děje v mozku


Podle Richarda Grosse je během spánku mozková kůra velmi aktivní a může za interakci mezi limbickým systémem a mozkovou kůrou, která je zodpovědná za naše emoce a pocity. Mozková kůra je vysoce aktivní i během REM fáze navzdory tomu, že v této fázi je inhibice vstupních signálů produkovaných smyslovými systémy, tedy vnímání okolního prostředí je selektivně oslabené, a také blokuje schopnost ovládat svaly. Proto dochází k náhodné interpretaci vzpomínek a podle mnoha vědců proto, že naše vědomí je založené na nějakém biochemickém základě, který správně pracuje, jen když přemýšlíme. Pokud bychom spali a nedocházelo by ke snění, mozek by neměl v tomto směru být jak stimulovaný a mohli bychom přijít o naši schopnost vnímat okolí i jinak, než pudově. Bez tohoto bychom jednoduše neměli lidské myšlení, žádné ego ani superego, neuvědomovali bychom si své bytí.

Zadní a střední mozek se podílejí na předávání smyslové informace do mozkové kůry, spontánně generují signály (PGO vlny - encefalografické vlny, které signalizují nástup REM fáze spánku) odpovědné za kortikální aktivaci a jsou k nerozeznání od signálů, které by za normálních okolností byly předávány z očí a uší. Kognitivní systém, který během bdění organizuje smyslové informace do nejjednoduššího smysluplného výkladu, zpracovává během spánku všechny vnitřně generované signály, jako kdyby přišly z vnějšího okolí. To je odesíláno do zrakové kůry a thalamu, který zprostředkovává přenos informací s periferií do specifických mozkových center.

Jinak řečeno podle Allana Hobsona a Roberta McCarleyho z Harvard University jsou psychodynamické teorie nesmyslné, a podle nich během REM fáze dochází k náhodným signálům, které díky thalamu aktivují různé oblasti mozkové kůry, vyvolávající zrakové vjemy nebo emoce, a kůra se pak snaží syntetizovat nesourodé obrazy do rozumného celku. Během snění je aktivní hippocampus, což naznačuje, že sny čerpají z našich vzpomínek. Amygdala a přední cingulate cortex (součást limbické kůry, která může za radost z motivace, jehož důsledkem je učení se, paměť a emoce) jsou také aktivní, což znamená, že sny mohou být velmi emocionální, a že často zahrnují strach. Ale podle Marka Solmse jsou sny spojené s předním mozkem a REM fáze nijak s tímto nesouvisí. Ptal se lidí s poškozeným mozkem, zdali se jim zdají sny. Ti, kteří měli poškozený mozkový lalok, sny nemají.
 

16 lidí ohodnotilo tento článek.

Komentáře

1 Bára Bára | E-mail | Web | 14. února 2016 v 19:29 | Reagovat

Poučný článek. Člověka by nenapadlo co ty sny vlastně symbolizují, a čím jsou zbůsobeny!

2 all-is-magic all-is-magic | E-mail | Web | 14. února 2016 v 19:59 | Reagovat

Tak to mě se mnohdy zdá hodně snů a já si je i většinou pamatuji... buď mě naprosto chytne jeden s propracovaným příběhem nebo čtyři-pět s jednodušším dějem.

3 Čerf Čerf | E-mail | Web | 16. února 2016 v 1:05 | Reagovat

Osobně si myslím, že ve snech mozek zviditelňuje i ty varianty vnímané reality, které nakonec v bdělém stavu musí vyhodnotit jako nehodné skutečného zobrazení, což funguje jako efektivní ventil obrovského množství kombinací, které je svou kapacitou schopen vyprodukovat :-).

4 Joina Joina | Web | 28. února 2016 v 8:47 | Reagovat

Opravdu zajímavý článek.
Sny se mi zdají už od malička  a skoro každý si pamatuji. Za celý život co si vzpomenu se mi zdáli asi 4 noční mury.
Poslední dobou se často v noci aspoň 2 probouzím a vždy když se zbudím a usnu zdá se mi jiný sen než se mi zdál ten před tím, a to je docela škoda. A taky často přemýšlím proč se mi zrovna tento zdál, a nebo proč tam byli tihle lidi, se kterýma jsem se dobře bavila a ve skutečnosti je ani neznám...

5 Frána Frána | Web | 27. března 2016 v 12:47 | Reagovat

Sny mě fascinují už dlouho, ale zajímám se spíš o jejich obrazy než o technickou stránku věci. Je skvělé, že jsem si o tom mohla něco přečíst i z jiné stránky věci :-) Já třeba vím, že se mi sny zdají, přestože si nevzpomenu, o čem byly. Co se posledního odstavce týče - je zvláštní, že já třeba ve snech, které si pamatuju, cítím buď jenom strach, anebo vůbec nic. I když se mi často stává, že po probuzení mi sen rozzáří den, ve chvíli, kdy spím, je mi to lhostejné. Necítím radost ani smutek, myslím, že ani zlost. To jen v nočních můrách se doopravdy bojím.

6 Fredy Fredy | Web | 11. dubna 2016 v 11:00 | Reagovat

velice zajímavý příspěvek jo a skvělý rozhovor na blog.blog.cz :-)  ;-)

7 Raja Luthriela Raja Luthriela | Web | 13. dubna 2016 v 18:27 | Reagovat

Jak je vidět, každý si myslí o snech něco jiného.
Každopádně jsem se dozvěděla hodně věcí, o kterých jsem před tím nevěděla.
Každopádně mám ještě jeden zajímavý postřeh. Když si své sny zapisuju do sešitu, tak si jich víc pamatuju, než když si je nezapisuju. Tady je důkaz, že když mozek ví, že nás sny zajímají, tak je udělá živější a zapamatovatelnější.

8 Dave Sharm Dave Sharm | Web | 26. května 2016 v 18:45 | Reagovat

Zajimavý článek. Ovšem já se na to dívám z trochu jiného pohledu.

http://deautres.blog.cz/1605/sny-aneb-minule-zivoty

9 Pati Pati | Web | 16. července 2016 v 21:09 | Reagovat

zaujimavy clanok a poucny :-)

10 No přece Já No přece Já | E-mail | Web | 26. srpna 2016 v 22:16 | Reagovat

[4]:

Za celý život 4 noční můry? Tak to Vám opravdu závidím :-) mně se od roku 2012 zdají v podstatě jen noční můry :D I když teď už je to lepší. Dřív jich bývalo kolem 50 za rok :-D

11 inspiracenauteku inspiracenauteku | Web | 14. února 2017 v 14:02 | Reagovat

[10]: Jsem na tom stejně:(( Taky závidím lidem co je nemají. Sny dokážou bejt šílený...

Pěkný, poučný článek!

12 Wlcky Wlcky | E-mail | Web | 15. února 2017 v 12:27 | Reagovat

Jelikož jsem se vždy o sny docela zajímala, není tohle první článek podobného typu, který jsem přečetla. Ale tenhle se mi líbí, jelikož je to spíš takové shrnutí různých teorií.
V rámci mezí jsem docela logicky uvažující člověk a vidět všechny tyto vědecké teorie mě v tom jen ujišťuje. Navzdory tomu když přijde na sny, dostávám se spíš na hranici nelogična a snažím se v nich vidět něco jiného než jen základní chemické procesy. Chci v nich vidět něco jiného. Kousek toho fantastického záhadna, které k nám každou noc přichází.
Miluju sny. I ty zlé (a to jich mívám opravdu hodně). Nejzajímavější jsou ty "příběhové", které nejednou dali vzniknout povídce, kresbě či básni pod mýma rukama. Ve snech hledám inspiraci a únik od reality. Zbožňuju je. A děsí mě. Například prožívám-li deja wu.
Patřím mezi ty jedince, kteří ve snech hledají mystično. A zároveň patřím mezi ty, kteří si vše vysvětlují logicky a funkce lidského těla jim nejsou cizí. Protiřečí si to, já vím, ale stejně to není jediná část mého života, která si protiřečí :) Double-think, když bych měla vykrádat Orwella.
Ale ať jsou sny sebevíc šílený, děsivý či zoufalý - stále je to něco s čím musíme všichni žít (až na obdařené jedince, které si je nepamatují) a je lepší je využít a užít si je než je prachsprostě ignorovat.

13 Tichá voda Tichá voda | Web | 15. února 2017 v 12:27 | Reagovat

Velmi zajímavý a do hloubky zpracovaný článek, na mě snad až moc biochemicky zaměřený, ale rozhodně poučný.

Tak mě napadá, jak vlastně funguje třeba bolest ve snech? A kde se vzala fáma, že člověk ve snech bolest necítí?

14 Ginger White Ginger White | Web | 15. února 2017 v 16:54 | Reagovat

Moc zajímavý článek a také velmi propracovaný. :) Já mívám šílený sny a také hodně nočních mur. Také si sny celkem dost pamatuji. Pravda ale také je, že mám problém se spánkem už od dětství. Kolikrát nemůžu hodiny usnout, budím se a nebo se musím do spánku nutit. Mé tělo je prostě naprogramované naopak. V noci mám spoustu energie a přes den bych spala jak mimino. :-D Za poučný článek děkuji.

15 Jack Godman Jack Godman | E-mail | Web | 15. února 2017 v 18:44 | Reagovat

Jak je to dlouho, co jsi dostal nutkání, napsat článek na tohle téma?

16 Pražský poděs Pražský poděs | E-mail | Web | 15. února 2017 v 19:51 | Reagovat

Freude, Freude...vždy na tě dojde. To by vysvětlovalo možná i to, proč se většinu času probouzim s pérem zaraženym mezi půlkama. Je to pro mě pravděpodobnější vysvětlení, než fáze REM.

17 Magicmax Magicmax | Web | 15. února 2017 v 20:46 | Reagovat

Tohle téma jsem si chtěl dlouho přečíst a přemýšlel jsem nad koupí takto tematických knih, takže jsem rád že o tom někdo napsal článek.

18 Siginitou Siginitou | Web | 15. února 2017 v 23:00 | Reagovat

Zajímavej a poučnej článek.
A velmi pěkně napsaný.

19 cervi-dira-herni-blog cervi-dira-herni-blog | Web | 16. února 2017 v 13:05 | Reagovat

Mé sny žijí stejný život jako já.
Proto se utíkám k vytváření snových druhých životů, ze kterých můžu vždy utéct a můžu tam dělat cokoli.
Přijďte se podívat ke mně možná že sníme stejné věci....
(ok teď reálně- věčně se mi zdálo že utíkám jako moucha a za dva roky u mě propukla nevyléčitelná nemoc, takže na sny bacha, dají se z nich vyčíst věci budoucí. Piště si je.)

20 BarbaraJane BarbaraJane | Web | 16. února 2017 v 13:17 | Reagovat

Super, konečně se zase do výběru na hlavní stránce dostal hodnotný článek. :)
V poslední době se mi stává, že kvůli noční můře uteču z postele nebo křičím a klepu se. Jednou mě přítel probral až ve chvíli, kdy jsem stála v kuchyni na židli a z plna hrdla řvala. :D Zajímavé ale je, že si zpravidla nepamatuju, co se mi zdálo tak hrozného.

21 Myfair favourite Myfair favourite | E-mail | Web | 16. února 2017 v 19:38 | Reagovat

Já mám sny hrozně živý-třeba po mně jdou obrovský vlci a chtěj mě zabít. Občas se mi ale zdá, že prostě mám přítele (v reálu nemám) a spolu chodíme a tak. :-) ;) Poučný článek, bude se mi hodit příští rok do přírodopisu. :) ;)

22 Smile Smile | Web | 16. února 2017 v 23:46 | Reagovat

Wow, tak tenhle článek jsem chltala slovo po slově. :) Nikdy by mě nenapadlo, jak takový sen vznikne a jsem dost ráda za tebou předané informace. :) Mě se sny zdají a většinou si během dne vzpomenu, o čem sen byl. :)

23 Jamesfopay Jamesfopay | E-mail | Web | 9. listopadu 2017 v 15:55 | Reagovat
24 buy ranitidine buy ranitidine | E-mail | Web | 22. března 2018 v 13:59 | Reagovat

ranitidine 150 mg

25 ranitidine 300 mg ranitidine 300 mg | E-mail | Web | 22. března 2018 v 23:12 | Reagovat

buy ranitidine

26 mobic meloxicam 15 mg mobic meloxicam 15 mg | E-mail | Web | 23. března 2018 v 8:27 | Reagovat

mobic meloxicam 15 mg

27 mobic meloxicam	7 5 mg mobic meloxicam 7 5 mg | E-mail | Web | 23. března 2018 v 21:30 | Reagovat

mobic meloxicam    medication

28 mobic meloxicam 15 mg mobic meloxicam 15 mg | E-mail | Web | 24. března 2018 v 0:27 | Reagovat

mobic meloxicam    7 5 mg

29 http://mobicmeloxicam15mg.com/#mobic-meloxicam-15-mg http://mobicmeloxicam15mg.com/#mobic-meloxicam-15-mg | E-mail | Web | 30. března 2018 v 12:49 | Reagovat

mobic meloxicam 7 5 mg

30 http://mobicmeloxicam15mg.com/#mobic-meloxicam-7-5-mg http://mobicmeloxicam15mg.com/#mobic-meloxicam-7-5-mg | E-mail | Web | 30. března 2018 v 23:37 | Reagovat

mobic meloxicam medication

31 Larryclarf Larryclarf | E-mail | Web | 21. května 2018 v 17:02 | Reagovat

http://www.firma-optic.ru/component/k2/itemlist/user/66432  дивергент смотреть полный кино   смотреть бесплатно кино приключения  http://123gosell.com/component/k2/itemlist/user/81488

32 amoxicillin 875 amoxicillin 875 | E-mail | Web | 4. června 2018 v 18:36 | Reagovat

This piece of writing regarding SEO gives clear thought for new SEO viewers that how to do SEO, thus keep it up. Pleasant work

33 amox/k clav amox/k clav | E-mail | Web | 5. června 2018 v 18:17 | Reagovat

Amazing YouTube video clips posted at this web page, I am going to subscribe for on a regular basis updates, because I don’t wish for to miss this series.

34 amoxicillin 500mg capsules amoxicillin 500mg capsules | E-mail | Web | 5. června 2018 v 23:45 | Reagovat

It's not my first time to visit this web page, i am visiting this site dailly and take good information from here all the time.

35 amoclav amoclav | E-mail | Web | 6. června 2018 v 8:18 | Reagovat

This post will assist the internet visitors for building up new blog or even a blog from start to end.

36 amox/k clav 875-125 amox/k clav 875-125 | E-mail | Web | 6. června 2018 v 20:05 | Reagovat

Hello mates, you are sharing your feelings concerning weblog Search engine optimization, I am also new user of web, so I am also getting more from it. Thanks to all.

37 amoxicillin-clavulanate 875-125 amoxicillin-clavulanate 875-125 | E-mail | Web | 6. června 2018 v 21:58 | Reagovat

Hi mates, is there any other nice website related to JavaScript posts, while this one is fastidious in favor of PHP programming.

38 amox clav 875-125 amox clav 875-125 | E-mail | Web | 7. června 2018 v 3:50 | Reagovat

Yup, you are right Google is the most excellent for blogging, Google’s webpage as well come up to rapidly in search engines too.

39 para que sirve la amoxicilina para que sirve la amoxicilina | E-mail | Web | 7. června 2018 v 5:47 | Reagovat

Quality articles is the important to be a focus for the viewers to pay a visit the site, that’s what this website is providing.

40 amoxicillin for ear infection amoxicillin for ear infection | E-mail | Web | 7. června 2018 v 7:38 | Reagovat

If you are ready to watch comical videos online then I suggest you to go to see this website, it contains actually thus comic not only videos but also extra information.

41 viagra super force online mail-order pharmacies viagra super force online mail-order pharmacies | E-mail | Web | 21. června 2018 v 0:56 | Reagovat

What's up friends, I am for a second time at this place, and reading this piece of writing related to SEO, its also a pleasant article, so keep it up.

42 viagra for women online mail-order pharmacies viagra for women online mail-order pharmacies | E-mail | Web | 21. června 2018 v 4:18 | Reagovat

My family all the time say that I am killing my time here at web, but I know I am getting familiarity all the time by reading such fastidious content.

43 100 mg viagra lowest price 100 mg viagra lowest price | E-mail | Web | 21. června 2018 v 12:06 | Reagovat

There is also one more technique to increase traffic for your website that is link exchange, so you also try it

44 tesco viagra tesco viagra | E-mail | Web | 21. června 2018 v 14:46 | Reagovat

This post on the topic of SEO is in fact good one, and the back links are in fact very helpful to promote your site, its also referred to as Web optimization.

45 buy generic viagra buy generic viagra | E-mail | Web | 21. června 2018 v 23:32 | Reagovat

Hi there to all, the YouTube record that is posted at here has in fact nice quality along with good audio feature

46 buy viagra 100mg buy viagra 100mg | E-mail | Web | 22. června 2018 v 19:11 | Reagovat

It’s actually very difficult in this full of activity life to listen news on TV, thus I just use the web for that purpose, and obtain the hottest information.

47 viagra capsules online mail-order pharmacies viagra capsules online mail-order pharmacies | E-mail | Web | 22. června 2018 v 22:22 | Reagovat

Hi there, this weekend is nice in favor of me, because this time i am reading this great informative article here at my residence.

48 viagra plus online mail-order pharmacies viagra plus online mail-order pharmacies | E-mail | Web | 23. června 2018 v 1:23 | Reagovat

It’s amazing designed for me to have a website, which is beneficial in favor of my experience. thanks admin

49 sildenafil buy sildenafil buy | E-mail | Web | 23. června 2018 v 7:36 | Reagovat

This is my first time pay a quick visit at here and i am genuinely pleassant to read all at one place.

50 100 mg viagra 100 mg viagra | E-mail | Web | 24. června 2018 v 6:01 | Reagovat

I all the time download a full show in parts, that’s always present at YouTube, since my net connection is very slow and YouTube fulfils my needs.

51 sildenafil sildenafil | E-mail | Web | 24. června 2018 v 8:44 | Reagovat

What's up dear, me and my mother are also watch funny videos however after I finished my homework

52 gold viagra online mail-order pharmacies gold viagra online mail-order pharmacies | E-mail | Web | 24. června 2018 v 13:51 | Reagovat

Amazing YouTube movies posted at this website, I am going to subscribe for on a regular basis updates, as I don’t wish for to fail to take this series.

53 pfizer viagra pfizer viagra | E-mail | Web | 24. června 2018 v 19:41 | Reagovat

Hi, thanks for all the people, I will add many more movies in upcoming days, admin

54 tadalafil 20mg tadalafil 20mg | E-mail | Web | 6. července 2018 v 9:03 | Reagovat

What a lovely story! The story in this YouTube video that is posted at this time is in fact a good one with having nice picture feature.

55 tadalafil generic cialis 20mg tadalafil generic cialis 20mg | E-mail | Web | 6. července 2018 v 10:52 | Reagovat

Please upload new videos related to cooking if you have, because I would like to learn more and more about all recipes of cooking.

56 tadalafil generic cialis 20mg tadalafil generic cialis 20mg | E-mail | Web | 6. července 2018 v 21:15 | Reagovat

I am John, how are you everybody? This piece of writing posted at this site is genuinely good.

57 generic cialis at walmart generic cialis at walmart | E-mail | Web | 6. července 2018 v 22:30 | Reagovat

I pay a quick visit daily some blogs and sites to read content, except this blog provides quality based posts.

58 tadalafil generic tadalafil generic | E-mail | Web | 7. července 2018 v 6:00 | Reagovat

Hello i am kavin, its my first occasion to commenting anyplace, when i read this paragraph i thought i could also make comment due to this brilliant piece of writing.

59 tadalafil generic cialis 20mg tadalafil generic cialis 20mg | E-mail | Web | 7. července 2018 v 18:52 | Reagovat

No one can deny from the quality of this video posted at this website, fastidious job, keep it all the time.

60 generic cialis generic cialis | E-mail | Web | 7. července 2018 v 22:29 | Reagovat

It’s in fact very complex in this busy life to listen news on TV, thus I just use internet for that purpose, and get the hottest news.

61 buy viagra 100mg buy viagra 100mg | E-mail | Web | 9. července 2018 v 21:22 | Reagovat

What's up dear, are you enjoying with this comic YouTube video? Hmmm, that’s pleasant, I am as well watching this YouTube humorous video at the moment.

62 pfizer viagra pfizer viagra | E-mail | Web | 9. července 2018 v 22:42 | Reagovat

Hi mates, I am for a second time here, and reading this piece of writing related to Search engine marketing, its also a fastidious piece of writing, thus keep it up.

63 100 mg viagra lowest price 100 mg viagra lowest price | E-mail | Web | 10. července 2018 v 0:52 | Reagovat

It’s an remarkable paragraph in support of all the internet users; they will obtain benefit from it I am sure.

64 viagra uk viagra uk | E-mail | Web | 10. července 2018 v 2:06 | Reagovat

You have to waste less time to explore your necessary matter on web, since nowadays the searching techniques of search engines are nice. That’s why I fount this article at this time.

65 online viagra online viagra | E-mail | Web | 10. července 2018 v 5:02 | Reagovat

If some one wants expert view concerning running a blog after that i recommend him/her to pay a quick visit this website, Keep up the nice job.

66 cheap 100 mg viagra cheap 100 mg viagra | E-mail | Web | 10. července 2018 v 6:01 | Reagovat

Awesome! Its genuinely awesome paragraph, I have got much clear idea on the topic of from this piece of writing.

67 superdrug viagra superdrug viagra | E-mail | Web | 10. července 2018 v 7:24 | Reagovat

It’s amazing to visit this website and reading the views of all colleagues regarding this post, while I am also zealous of getting familiarity.

68 viagra viagra | E-mail | Web | 10. července 2018 v 13:57 | Reagovat

Thanks in favor of sharing such a pleasant thought, post is good, thats why i have read it fully

69 viagra online viagra online | E-mail | Web | 10. července 2018 v 23:48 | Reagovat

Hmmm, yup no hesitation Google is finest in support of blogging except currently word press is also good as a blogging as its SEO is nice defined already.

70 buy viagra buy viagra | E-mail | Web | Středa v 0:22 | Reagovat

Can any one let know me that is there any online classes for Search engine optimization, as I would like to learn more about Search engine marketing.

71 viagra for women viagra for women | E-mail | Web | Středa v 2:02 | Reagovat

Hi there, just wanted to tell you, I loved this article. It was funny. Keep on posting!

72 viagra jelly online mail-order pharmacies viagra jelly online mail-order pharmacies | E-mail | Web | Středa v 7:04 | Reagovat

All right, you are right buddy, regularly updating web site is genuinely necessary for Web optimization. Good argument keeps it up.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama